MENCARI MAKNA DALAM MASA-MASA MELEPASKAN DAN KEHILANGAN: PERJALANAN MENUJU KEDAMAIAN BATIN
Hidup itu adalah lapis kehilangan demi kehilangan. Hidup adalah perjalanan